یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


سرور با 16 اسلات
پهنای باند نامحدود!
-تحویل یک سرور اضافه خارج از ایران به صورت رایگان!
-اپتایم % 99.99
-پینگ پایین(ایران)
-شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
-اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
-پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت و تیم اسپیک و وایبر
-3000 مگابایت فضای آپلود فایل
-دارای پنل مدیریت تیم اسپیک و امکان ساخت Query
6,000تومان ماهانه
17,000تومان سه ماهه
34,000تومان شش ماهه
68,000تومان سالانه
سرور با 32 اسلات
پهنای باند نامحدود!
-تحویل یک سرور اضافه خارج از ایران به صورت رایگان!
-اپتایم % 99.99
-پینگ پایین(ایران)
-شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
-اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
-پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت و تیم اسپیک و وایبر
-3000 مگابایت فضای آپلود فایل
-دارای پنل مدیریت تیم اسپیک و امکان ساخت Query
9,000تومان ماهانه
25,000تومان سه ماهه
48,000تومان شش ماهه
93,000تومان سالانه
سرور با 64 اسلات
پهنای باند نامحدود!
-تحویل یک سرور اضافه خارج از ایران به صورت رایگان!
-اپتایم % 99.99
-پینگ پایین(ایران)
-شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
-اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
-پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت و تیم اسپیک و وایبر
-3000 مگابایت فضای آپلود فایل
-دارای پنل مدیریت تیم اسپیک و امکان ساخت Query
14,000تومان ماهانه
39,000تومان سه ماهه
77,000تومان شش ماهه
150,000تومان سالانه
سرور با 128 اسلات
پهنای باند نامحدود!
-تحویل یک سرور اضافه خارج از ایران به صورت رایگان!
-اپتایم % 99.99
-پینگ پایین(ایران)
-شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
-اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
-پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت و تیم اسپیک و وایبر
-3000 مگابایت فضای آپلود فایل
-دارای پنل مدیریت تیم اسپیک و امکان ساخت Query
25,000تومان ماهانه
70,000تومان سه ماهه
سرور با 256 اسلات
پهنای باند نامحدود!
-تحویل یک سرور اضافه خارج از ایران به صورت رایگان!
-اپتایم % 99.99
-پینگ پایین(ایران)
-شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
-اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
-پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت و تیم اسپیک و وایبر
-3000 مگابایت فضای آپلود فایل
-دارای پنل مدیریت تیم اسپیک و امکان ساخت Query
46,000تومان ماهانه
130,000تومان سه ماهه
سرور با 512 اسلات
پهنای باند نامحدود!
-تحویل یک سرور اضافه خارج از ایران به صورت رایگان!
-اپتایم % 99.99
-پینگ پایین(ایران)
-شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
-اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
-پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت و تیم اسپیک و وایبر
-3000 مگابایت فضای آپلود فایل
-دارای پنل مدیریت تیم اسپیک و امکان ساخت Query
89,000تومان ماهانه
260,000تومان سه ماهه
سرور با 1024 اسلات
پهنای باند نامحدود!
-تحویل یک سرور اضافه خارج از ایران به صورت رایگان!
-اپتایم % 99.99
-پینگ پایین(ایران)
-شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
-اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
-پشتیبانی از طریق تلفن و تیکت و تیم اسپیک و وایبر
-3000 مگابایت فضای آپلود فایل
-دارای پنل مدیریت تیم اسپیک و امکان ساخت Query
170,000تومان ماهانه