یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


بات تیم اسپیک با کنترل پنل تحت وب
سرویس بات تیم اسپیک همراه با کنترل پنل تحت وب
شما قادر خواهید بود از این سرویس برای تمامی سرورهای تیم اسپیک استفاده کنید
این سرویس صرفا برای استفاده از سرورهای ما نیست و میتوانید اگز از جای دیگر نیز سرور تیم اسپیک دارید استفاده کنید

شما قادر خواهید بود توسط این بات عمیات بی نظیری رو روی سرور خود اعمال کنید
عملیاتی نظیر:
جابجایی کاربران رنک مور نظر به چنل مورد نظر پس از اتصال ، چک نام های کاربران و کیک آنها در صورت نیاز ، کیک کردن کاربران idle پس از یک زمان خاص و یا اخطار دادن به آنها ، انتقال کاربران idle به چنل مشخص ، پیغام خوش آمد گویی و... چندین مورد اتوماتیک دیگر
4,500تومان ماهانه
12,000تومان سه ماهه