لایسنس

 • سرور اصلی و اورجینال تیم اسپیک با ظرفیت 32

  • - دارا بودن تمامی پرمیشن ها و کنترل کامل سرور (پرمیشن 100!) نظیر
 • سرور قانونی و اورجینال تیم اسپیک با ظرفیت 64 نفر

  • - دارا بودن تمامی پرمیشن ها و کنترل کامل سرور (پرمیشن 100!) نظیر
 • سرور قانونی و اورجینال تیم اسپیک با ظرفیت 128 نفر

  • - دارا بودن تمامی پرمیشن ها و کنترل کامل سرور (پرمیشن 100!) نظیر
 • سرور قانونی و اورجینال تیم اسپیک با ظرفیت 256 نفر

  • - دارا بودن تمامی پرمیشن ها و کنترل کامل سرور (پرمیشن 100!) نظیر