یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


تبلیغات در سرور عمومی تیم اسپیک tehrants.ir
تبلیغ سرور گیم شما یا دگر محصول دیگر مرتبط با نام انتخابی شما و متن پیام انتخابی.
که به صورت هر 1 ساعت یکبار به صورت pm در چنل اصلی سرور تیم اسپیک ما ارسال خواهد شد.

40,000تومان ماهانه
100,000تومان سه ماهه

سیستم اتو رنک سرور تیم اسپیک
سیستم اتورنک این امکان رو برای شما فراهم میکند که رنک ها ی مورد نظر شما بر اساس یک بازه زمانی مشخص شده به کاربران سرور تیم اسپیک شما داده شود
مدیریت این پنل از طریق سایت انجام میشود
4,000تومان ماهانه + 5,000تومان هزینه تنظیم
12,000تومان سه ماهه + 5,000تومان هزینه تنظیم