یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


سیستم اتو رنک سرور تیم اسپیک
سیستم اتورنک این امکان رو برای شما فراهم میکند که رنک ها ی مورد نظر شما بر اساس یک بازه زمانی مشخص شده به کاربران سرور تیم اسپیک شما داده شود
مدیریت این پنل از طریق سایت انجام میشود
8,000تومان ماهانه + 5,000تومان هزینه تنظیم
22,000تومان سه ماهه + 5,000تومان هزینه تنظیم