یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


تبلیغات در سرور عمومی تیم اسپیک tehrants.ir
تبلیغ سرور گیم شما یا دگر محصول دیگر مرتبط با نام انتخابی شما و متن پیام انتخابی.
که به صورت هر 2 ساعت یکبار به صورت pm در چنل اصلی سرور تیم اسپیک ما ارسال خواهد شد.

100,000تومان ماهانه

راه اندازی سرور تیم اسپیک
راه اندازی و کانفیگ اولیه سرور تیم اسپیک در سرور مجازی شما
- انجام کلیه موارد امنیتی
- کانفیگ فایروال
- کانفیگ اولیه رنک های Template
0تومان + 50,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار