یافتن محصولات و سرویس ها


VPS FR 512
رم : 512 مگابایت
هارد : 30 گیگابایت
تعداد هسته : 1 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
19,000تومان ماهانه
55,000تومان سه ماهه

VPS FR 1024
رم : 1024 مگابایت
هارد : 50 گیگابایت
تعداد هسته : 1 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
27,000تومان ماهانه
80,000تومان سه ماهه

VPS FR 2048
رم : 2048 مگابایت
هارد : 70 گیگابایت
تعداد هسته : 2 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
39,000تومان ماهانه
115,000تومان سه ماهه

VPS FR 3072
رم : 3072 مگابایت
هارد : 90 گیگابایت
تعداد هسته : 3 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
59,000تومان ماهانه
170,000تومان سه ماهه

VPS FR 4096
رم : 4096 مگابایت
هارد : 110 گیگابایت
تعداد هسته : 4 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
89,000تومان ماهانه
260,000تومان سه ماهه