سرور مجازی گیم ایران

Gaming VPS Plan 1
 • 1024 مگابایت رم
 • 15 گیگابایت SSD(یا 60 گیگ ساتا) هارد
 • 1 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم
Gaming VPS Plan 2
 • 2048 مگابایت رم
 • 20 گیگابایت SSD(یا 80 گیگ ساتا) هارد
 • 2 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم
Gaming VPS Plan 3
 • 4096 مگابایت رم
 • 30 گیگابایت ssd (یا 120 گیگ ساتا) هارد
 • 3 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم
Gaming VPS Plan 4
 • 6144 مگابایت رم
 • 35 گیگابایت SSD (یا 140 گیگ ساتا) هارد
 • 4 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم
Gaming VPS Plan 5
 • 8192 مگابایت رم
 • 40 گیگابایت SSD (یا 200 گیگ ساتا) هارد
 • 5 عدد تعداد هسته
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • بله اینترنت
 • بله فایروال سخت افزاری مخصوص گیم