یافتن محصولات و سرویس ها

Gaming VPS Plan 1

رم : 1024 مگابایت
هارد : 15 گیگابایت SSD(یا 60 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 1 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
60,000تومان ماهانه
170,000تومان سه ماهه
Gaming VPS Plan 2

رم : 2048 مگابایت
هارد : 20 گیگابایت SSD(یا 80 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 2 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
120,000تومان ماهانه
350,000تومان سه ماهه
Gaming VPS Plan 3

رم : 4096 مگابایت
هارد : 30 گیگابایت ssd (یا 120 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 3 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
190,000تومان ماهانه
550,000تومان سه ماهه
Gaming VPS Plan 4

رم : 6144 مگابایت
هارد : 35 گیگابایت SSD (یا 140 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 4 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
240,000تومان ماهانه
700,000تومان سه ماهه
Gaming VPS Plan 5

رم : 8192 مگابایت
هارد : 40 گیگابایت SSD (یا 200 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 5 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
290,000تومان ماهانه
850,000تومان سه ماهه