یافتن محصولات و سرویس ها

Gaming VPS Plan 1

رم : 1024 مگابایت
هارد : 15 گیگابایت SSD(یا 60 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 1 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
90,000تومان ماهانه
270,000تومان سه ماهه
Gaming VPS Plan 2

رم : 2048 مگابایت
هارد : 20 گیگابایت SSD(یا 80 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 2 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
160,000تومان ماهانه
480,000تومان سه ماهه
Gaming VPS Plan 3

رم : 4096 مگابایت
هارد : 30 گیگابایت ssd (یا 120 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 3 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
250,000تومان ماهانه
750,000تومان سه ماهه
Gaming VPS Plan 4

رم : 6144 مگابایت
هارد : 35 گیگابایت SSD (یا 140 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 4 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
320,000تومان ماهانه
960,000تومان سه ماهه
Gaming VPS Plan 5

رم : 8192 مگابایت
هارد : 40 گیگابایت SSD (یا 200 گیگ ساتا)
تعداد هسته : 5 عدد
پورت : 1 گیگابیت
ترافیک : نامحدود
اینترنت : بله
فایروال سخت افزاری مخصوص گیم : بله
450,000تومان ماهانه
1,350,000تومان سه ماهه