مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سیستم اتو رنک سرور تیم اسپیک - سیستم اتورنک این امکان رو برای شما فراهم میکند که رنک ها ی مورد نظر شما بر اساس یک بازه زمانی مشخص شده به کاربران سرور تیم اسپیک شما داده شود
مدیریت این پنل از طریق سایت انجام میشود

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.237.66.86) وارد شده است.