سرور تیم اسپیک رایگان
رایگان به مدت نامحدود تحت اسپانسری تیم اسپیک ایران
 • Product 1

  تیم اسپیک رایگان

  • پهنای باند نامحدود!
   -تیم اسپیک رایگان 6 نفره
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین(ایران)
   -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
  رایگان!
  خارج از دسترسی