مقالات

 سرویس من مسدود شده و بعد از پرداخت هنوز وصل نشده

به علت دستی بودن فرایند مسدود سازی سرویس ها و فعال سازی آنها بهتر است ابتدا قبل از رسیدن زمان...

 قبلا نزد ما سرویس داشتید و میخواهید که همان سرویس را مجدد راه اندازی کنید

ما تمامی اطلاعات سرویس های مشتریان را به طور کامل نزد خود نگه میداریم حتی سرویس های لغو شده...