مقالات

 شخصی قبلا ادمین بوده و داره سو استفاده میکنه چه کار کنم؟

این مورد بار ها و بار ها دیده شده که داخل سرور چند ادمین وجود داشته که حالا به هر دلیلی این چند...